Rzadko w swojej praktyce mamy do czynienia z pasjonatami architektury. W tym przypadku Inwestor zakochany w Toskanii i jej architekturze zażądał wdrożenia takich rozwiązań w naszym klimacie i warunkach formalno – prawnych.
W ten sposób powstał projekt domu toskańskiego realizowanego w Polsce. Na “szkielecie” koncepcyjnym będącym wynikiem oczekiwań funkcjonalnych oraz sztywnych zasad energooszczędności naszego klimatu stworzyliśmy obiekt dotąd niespotykany. Użyliśmy lokalnych, polskich materiałów w taki sposób jak Toskańczycy wykorzystują swoje. Efekt jest zadziwiający, mimo, że różnic nie zliczymy na palcach obu rąk, przez to budynek, ze względu na parametry techniczne i użytkowe nie nadaje się do budowy w klimacie Toscanii.

ROZWIĄZANE PROBLEMY:

  • sprzeczności zasad projektowania na południu Europy z projektowaniem w Europie Centralnej (strony świata, wielkości okien, materiały, przepływ energii),
  • uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • wymogi urzędowe

Most Recent Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search